JPARK กวาดกำไรไม้แรกปี 67 โตกระฉูด 135% YOY ธุรกิจ PS และ CIPS พุ่ง มั่นใจบริหารลานจอดแตะ 40,000 ช่อง ปีนี้

JPARK กวาดกำไรไม้แรกปี 67 โตกระฉูด 135% YOY ธุรกิจ PS และ CIPS พุ่ง มั่นใจบริหารลานจอดแตะ 40,000 ช่อง ปีนี้

“เจนก้องไกล” กวาดกำไร Q1/67 ที่ 24.76 ลบ. โตกระฉูด 135.09% ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ  PS และธุรกิจให้คำปรึกษาและติดตั้ง ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ CIPS หนุนอัตรากำไรสุทธิเพิ่มเป็น 16.27% มั่นใจปี 67 บริหารลานจอดรถแตะ 40,000 ช่องจอด

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรกของปี 2567บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 24.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 135.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.54 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมสำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 อยู่ที่ 152.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.60ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 36.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 111.56 ล้านบาท โดยมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจให้บริการที่จอดรถ หรือ PS และจากธุรกิจให้คำปรึกษา และรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ หรือ CIPS

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าบริหารลานจอดรถในปี 2567 แตะ 40,000 ช่องจอด คิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 30% ซึ่งมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการขยายการบริหารจัดการลานจอดรถให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทำเลที่มีศักยภาพสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ๆ คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6% ในปี 2567 และการเพิ่มขึ้นของอาคารจอดรถในบริเวณระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้ามหานครที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ช่องจอดภายในปี 2569 โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะเพิ่มสัดส่วนในการเข้ารับงานบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (PMS) ให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูง รวมถึงการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถอัตโนมัติ “Prompt Park” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

- Advertisement -