ติดสปีดอัพสกิลพนักงาน ก้าวทันเทคโนโลยี ในยุค AI อย่างชาญฉลาด

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ติดสปีดอัพสกิลพนักงาน ก้าวทันเทคโนโลยี ในยุค AI อย่างชาญฉลาด

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร มุ่งมั่นในการเสริมทักษะพนักงาน จัดตั้งโครงการ STI Academy ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเสริมความรู้รอบด้าน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ STI ได้เห็นถึงโอกาสของการใช้ AI ที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวัน และในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ เดินหน้าจัดอบรมในหัวข้อ Generative AI for Super Secretary เพื่ออัพสกิล (Upskill) ให้พนักงานได้เข้าใจถึงโครงสร้าง หลักการทำงานและการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในเครื่องมือต่างๆ  ได้อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆจากประโยชน์ของ AI พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้ามาช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด และการนำมาปรับใช้ในแต่ละส่วนงาน นับเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรและทำงานสร้างการเติบโตร่วมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

โดยมี นายณัฏฐวัฒน์ รุจินันทยศ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Department Manager เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรม STI Academy บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -