นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% YoY ผลจากการขยายศูนย์เฉพาะทาง พร้อมประกาศบิ๊กดีลซื้อรพ.เพิ่ม 3 แห่ง รับรู้รายได้ปีนี้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์“ เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ที่ 1,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 1,210 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 26

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการขยายฐานผู้รับบริการในรพ.ในเครือ ทำให้มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกแห่งจากการพัฒนาศักยภาพในการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อนต่อเนื่อง รวมทั้งการกระจายการลงทุนธุรกิจเฮลท์แคร์โดยเฉพาะธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และล่าสุดเข้าลงทุนในบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (BACKYARD) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Digital Transformation, Digital Enterprise Solution และด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เพื่อสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักในการมุ่งสู่ HealthTech Company ตามแผนงานที่วางไว้ ควบคู่กับการเสริมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์

ส่วนแผนการขยายการลงทุนธุรกิจรพ. PRINC ทุ่มงบประมาณ 700 ล้านบาทเข้าซื้อโรงพยาบาลเพิ่ม 3 แห่งจากบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์, โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทัล และรพ.พิษณุโลก ฮอสพิทัล คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 พร้อมรับรู้รายได้ทันทีภายในปีนี้ โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายในการขยายโรงพยาบาลอยู่ที่ 20 แห่ง จากปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 18 แห่งใน 14 จังหวัด มีการดำเนินการแล้ว17 แห่ง ซึ่งจะทำให้มีฐานผู้รับบริการที่มากขึ้น รวมทั้งจะทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนผ่านรูปแบบ Shared Services มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ PRINC อยู่ระหว่างดำเนินการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1. อาคารสำนักงานเพื่อเช่า Bangkok Business Center, 2. เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Somerset Ekamai, และ 3. เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Marriott Vista Sathorn  ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยภายหลังจากการดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น จะส่งผลให้ PRINC มีศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตในธุรกิจการบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ PRINC มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target รวมทั้งทยอยติดตั้งพลังงานโซลาร์เซลล์ในอาคารโรงพยาบาล ควบคู่กับการเดินหน้าสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขในจังหวัดเมืองรองที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ ตามโครงการพริ้นซ์ผสาน “ผสานงานสู่ชุมชน ผสานคนสู่บ้านเกิด” ตามปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคน ชุมชนและสังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ website: www.principalcapital.co.th

- Advertisement -