บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Strategist Comment XO Update (Neutral, TP 28.25 บาท) เรามอง Neutral จากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยรวมยังใกล้เคียงกับที่นำเสนอไป 2Q24 ออเดอร์ใกล้เคียง q-q แต่เพิ่มสูง y-y ราคาหุ้นถือว่าตอบรับเชิงบวกมามาก  แนะนำ “Neutral”   

  • ออเดอร์ 2Q24 ยังใกล้กับ 1Q24  บนโครงสร้างรายได้ตามภูมิภาคใกล้กัน   โดยยุโรป (74% ของรายได้) ยังเป็น Key driver หลัก จากแผนงานลูกค้าที่ขยายตลาดเชิงรุก ขณะที่ USA (10% ของรายได้) ยังใกล้เคียงเดิม ยอดยังน้อย แต่หลัง HUY Fong หยุดผลิตพ.ค. มองสถานการณ์จะดีขึ้นช่วงถัดไป   
  • บริษัทเพิ่มเป้า Gross margin จาก 40% เป็น 45% เพื่อให้ใกล้เคียงกับภาพธุรกิจจริงที่ปัจจุบันทำได้สูง 45-50%  โดยล็อควัตถุดิบสำคัญไปเกือบครบทั้งปลายปีแล้ว และราคาไม่ได้ต่างจากเดิมมาก  คือ น้ำตาล, พริก, กะเทียม
- Advertisement -