บล.ฟินันเซีย ไซรัส:

SYNEX (THAILAND) (SYNEX TB)

รายงานกำไรปกติ 122 ลบ. (-10% q-q, -6.5% y-y) น้อยกว่าที่เราคาด 8% จากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาด และ equity income ที่น้อยกว่าคาด

Highlights

  • SYNEX รายงานกำไรสุทธิ 152 ลบ. (+3% q-q, +12% y-y) หากไม่รวม FX gain 30 ลบ. จะรายงานกำไรปกติ 122 ลบ. ลดลง 10% q-q จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง และลดลง 6.5% y-y จากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง
  • ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 5% y-y หนุนจากกลุ่ม Communication ที่เติบโต 27% y-y โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์ APPLE และ Honor จากมาตรการ E-receipt ขณะที่ยอดขายในกลุ่ม Consumer และ Commercial ยังลดลงจากภาพรวมกำลังซื้อยังฟื้น ตัวไม่เต็มที่และความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ
  • Gross margin ทรงตัวได้ y-y ที่ 4.2% จากการเน้นการขายสินค้ากลุ่มที่มี margin สูง เช่น กลุ่ม Gaming รวมถึงสัดส่วนของกลุ่ม Margin ต่ำอย่าง Commercial ที่ลดลงเหลือ 19% (1Q23 ที่ 24%) ขณะที่ SG&A to sales ลดลง 50bps y-y เป็น 2.4% (เราคาด 2.3%) จากการคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการตั้ง ECL ลดลงจากคุณภาพของลูกหนี้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ดอกเบี้ยจ่ายยังคงสูงขึ้น 60% y-y ตามอัตราดอกเบี้ยของธพ. และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง (NCAP) ลดลง

Outlook

  • แนวโน้ม 2Q23 อาจ soft q-q ตาม seasonal และให้น้ำหนักการเติบโตชัดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีจากการเปิดตัวของ Smartphone และ AI PC รวมถึงสินค้ากลุ่ม Commercial จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเรายังคงประมาณการกำไรปกติ 2Q24 ที่ 610 ลบ. (+41% y-y)
- Advertisement -