บล.ไอร่า:  

LH

ระดับราคาได้มีสัญญาณขายขนาดใหญ่ หลังจากเปิดกระโดดเป็น Breakaway Gap ที่ Confirm สัญญาณขายขนาดใหญ่ในระลอกนี้ที่จะมี Target ในการลงที่บริเวณ 6.10 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 6.40 6.10 แนวต้าน 6.85 6.95 Stop Loss —-

BJC

ระดับราคาได้มีสัญญาณขายขนาดใหญ่หลังจากเปิดกระโดดเป็น Breakaway Gap ที่ Confirm สัญญาณขายขนาดใหญ่ในระลอกนี้ที่จะมี Target ในการลงที่บริเวณ 20.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 21.60 20.60 แนวต้าน 23.00 23.20 Stop Loss —-

BAM

7.95 บาทเป็นแนวรับสำคัญที่คาดว่าจะรองรับไม่อยู่เพราะเจอแรงขาย หนักมากที่น่าจะเป็นสัญญาณขายระยะสั้นๆ เพราะจะมี Target ในการลงที่บริเวณ 7.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 7.60 7.40 แนวต้าน 8.00 8.10 Stop Loss —-

STA

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น เมื่อสามารถ Break แนวต้านและปิด Gap ที่บริเวณ 17.70 บาทได้ จึงเป็นสัญญาณซื้อในรูปแบบ Island ที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหญ่และจะมี Target แรกที่บริเวณ 19.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ 18.00 17.80 แนวต้าน 18.60 19.40 Stop Loss 17.60 บาท

SET

แนวโน้มระดับ Trading ของดัชนีฯ ได้ปรับฐานลงมาที่แนวรับของ แนวโน้มในระยะสั้นๆ ที่บริเวณ 1366 จุด ที่ RSI ได้ส่งสัญญาณ Negative เพราะลงมาเคลื่อนใน Band ล่างที่บ่งสัญญาณของ แนวโน้มขาลงสั้นๆ เพราะถ้าหลุด 1366 จุดจะมี Target ที่ 1352 จุด

กลยุทธ์ สั้นๆ Short ถ้าหลุด 1366

แนวรับ 1360 1352 แนวต้าน 1374 1380

 

- Advertisement -