นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ “BWG”

BWG โชว์ผลงาน Q1/67 รายได้แตะ 662.41 ลบ. ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ-SRF มูลค่า 20,800 ลบ.

บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน “BWG” ประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีรายได้รวม 662.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% (YoY) จากกลยุทธ์มุ่งเน้นบริหารจัดการคุณภาพ การให้บริการ หนุนอัตราค่ากำจัดขยะเพิ่มขึ้น ขณะที่การจำหน่ายขยะเชื้อเพลิงทดแทน (SRF) พุ่ง 238% พร้อมเดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 12 โครงการ และโรงผลิต SRF 3 โครงการ มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาทจ่อเปิด COD ในปี 2569   

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ “BWG”  เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 662.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบจากปีก่อน (YoY) จากกลยุทธ์การดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการ ส่งผลให้มีอัตราค่าบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมถัวเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้น 6%

อีกทั้ง บริษัทฯ มีการจำหน่ายกากอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน (SRF) เพิ่มขึ้น 238% เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานหลักเพิ่มมากขึ้น และมีราคาขายต่อตันตามค่าความร้อน ค่าความชื้น และขนาดชิ้นงาน ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย แม้ว่าไตรมาสนี้ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน ลดลง 3% แต่มีรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 33.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 228%เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วน 11% ของรายได้ จากการขายและบริการ นอกจากนี้ บริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 3 แห่ง สามารถผลิตและขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3% ของหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ผลิตและขาย หรือคิดเป็น 6.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% (YoY)

 อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าผันแปร ทั้งในเรื่องของค่าขนส่ง ค่าเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมบำรุง เป็นต้น แต่ก็ส่งผลให้ไตรมาสนี้บริษัทฯ ยังคงมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 51.96 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีของกลุ่ม BWG

ส่วนแผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนขยายการลงทุน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมถึงการดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อจัดส่งให้โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน สอดคล้องกับยโนบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (BWG-W6) จำนวน ไม่เกิน 900.20 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BWG-W6 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดย BWG-W6 มีอายุ 1 ปี 3 เดือน และสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ  0.70 บาท

- Advertisement -