บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update (กลุ่มนิคม) มองบวกต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยจากการย้ายฐานการผลิตซัพพลายเชนของ Tesla 

Fact:

  อ้างอิงข้อมูล Infoquest ปัจจุบัน Tesla กำลังขอให้ซัพพลายเออร์บางรายในเอเชีย (ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ) ย้ายการผลิตออกจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและไต้หวัน อาทิ ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตวงจรพิมพ์ จอแสดงผล และระบบควบคุมไฟฟ้า ทั้งนี้ บางรายวางแผนขยายกำลังการผลิตในประเทศไทย คาดเป็นประเด็นบวกที่น่าจะนำไปสู่ความต้องการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นอกเหนือจาก Tesla แล้ว คาดว่าผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายอื่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์/โมดูล และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า น่าจะมีมุมมองสอดคล้องกันในการกระจายการผลิตออกจากจีน

• นอกจากนี้ ตามรายงานของ MCOT สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าถุงมือยางจากจีนจากเดิม 5% เป็น 25% โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้นักลงทุนจีนหันมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากมียางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง

• KSS คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับหุ้น WHA (ราคาเป้าหมาย 6 บาท), ROJNA (9.2 บาท) และ AMATA (29 บาท)

- Advertisement -