นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH

EKH ขายบิ๊กล็อต “KLINIQ” รวม 11 ล้านหุ้นให้นลท.รายใหญ่ รับทรัพย์ 429 ลบ. -นำเงินลุยธุรกิจสุขภาพ หนุนอนาคตโตแกร่ง

บอร์ด บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ไฟเขียวจำหน่ายเงินลงทุนในบมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) ให้กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่รวมจำนวน 11 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ราคาหุ้นละ 39 บาท คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวม 429 ล้านบาท ฟาก “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ระบุการทำบิ๊กล็อตในครั้งนี้เพื่อนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในทุกรูปแบบกับ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตตามแผนธุรกิจที่วางไว้

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (KLINIQ) จำนวน 11,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าหุ้นละ 39 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 429.00 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ โดยได้ทำการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2567

“การขายหุ้นบิ๊กล็อตให้กับกลุ่มนักลงทุนครั้งนี้ถือเป็นราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนในโครงการเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพรวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในทุกรูปแบบกับบริษัทที่มีธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ” นายแพทย์อำนาจ กล่าวในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นบิ๊กล็อตในครั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามแผนธุรกิจ รวมถึงมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -