WHAID ร่วมมือกับ ICBC (Thai) เสริมแกร่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาว จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)ในนามของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAID ผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย กับ นาย เสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (กลาง) หนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อผสานกำลังในการส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาธุรกิจภายในนิคมอุตสาหกรรม WHA ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยธนาคารจะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน  พร้อมนำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพจากประเทศจีน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการให้บริการด้านการเงินกับพนักงานของ  WHA Group อีกด้วย

- Advertisement -