นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR

TQR ส่งซิกผลงาน Q2/67 เติบโตต่อเนื่อง ลุยพัฒนาประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ร่วมกับพันธมิตรเต็มสปีด หนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ประเมินผลงานไตรมาส 2/67 แนวโน้มดีต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับ  TQM ALPHA ทั้งประกันภัยต่อ Personal Accident and Health-D&O-Cyber-EV เต็มสปีด ด้าน 2 บริษัทร่วมทุน อาร์สแควร์ฯ อยู่ระหว่างเจรจาทางธุรกิจลูกค้าใหม่ 3 ราย คาดชัดเจนปีนี้ ส่วน อัลฟ่าเซคฯ เดินหน้าธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ขยายฐานลูกค้า มั่นใจสนับสนุนผลงานปี 67 เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามแผน

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR)  เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 ของบริษัทฯ มั่นใจว่า ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 30.51 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ทั้งประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health),  ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber), ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV), ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers),ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political violence)

“ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมองว่า แนวโน้มและความท้าทายของธุรกิจประกันภัยเป็นไปตามความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น TQR จึงมีการปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบันและยังคงรักษาระดับ Net Profit Margin ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการทำงานของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกัน ยังได้มองหาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตทั้งในแง่รายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง” นายชนะพันธุ์กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า สำหรับบริษัทร่วมทุน ทั้งบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ (Service) ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วจำนวน 4 ราย และอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีกประมาณ 3 ราย คาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ ส่วนธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ที่ร่วมทุนกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด  โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที่ใช้บริการแล้ว ประกอบด้วย Software provider, Manufacturing, Financial และ กลุ่มโรงพยาบาล เป็นอย่างดี และมีการเจรจาทางธุรกิจเพื่อขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม รวมทั้ง ยังสามารถขยายไปในประกันภัยด้าน Digital Asset ได้ในอนาคต

ขณะเดียวกัน TQR อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเข้าลงทุนในรูปแบบ M&A กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และยังเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจในระยะยาว คาดว่า จะเห็นความชัดเจน 1-2 ราย ภายในปีนี้  และมั่นใจว่า แนวโน้มรายได้จะเติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่เทียบกับปีที่ผ่านมา ตามเป้าหมายที่วางไว้

อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567) มีกำไรสุทธิ 30.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.22% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 26.72 ล้านบาท และมีรายได้รวม 80.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.55% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 66.38 ล้านบาท

- Advertisement -