นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RT

RT ปลื้มผู้ถือหุ้นแห่จอง RO เต็มจำนวน เดินหน้าประมูลงานต่อเนื่อง มั่นใจรายได้โตตามเป้า 30%

RT ปลื้มกระแสผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ แห่ใช้สิทธิเพิ่มทุน RO เต็มจำนวน มูลค่ารวม 151.51 ล้านบาท ขอบคุณนักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพการดำเนินงาน ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง เล็งเข้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชนเพิ่ม Backlog มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท มั่นใจเป้าหมายรายได้ปี 67 โตแกร่ง 30%

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา งานขุดเจาะอุโมงค์ และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่เกิน 275.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในสัดส่วน 4:1 ราคาหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 151.51 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี มียอดจองหุ้นเต็มจำนวนเสนอขาย

“บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจบริษัท โดยใช้สิทธิจองซื้อเกินความคาดหมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและจุดแข็งในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างเฉพาะทางที่มีผู้ประกอบการน้อยราย ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทที่ชัดเจน ทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น

ขณะที่บริษัทมีแผนการสร้างโอกาสการเติบโตผ่านการเข้าประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่ามูลค่าโครงการประมูลในปี 2567 จะมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท จากแผนการดำเนินงานทั้งหมดทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 30% ตามเป้าหมายปี 2567 ที่บริษัทวางไว้” นายชวลิต กล่าว

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้เพื่อใช้ในการเสริมสร้างความพร้อมทางด้านการเงิน โดยจะสามารถสร้างอัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น ลดต้นทุนทางการเงิน และ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 

- Advertisement -