นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM

NAM เผยกลุ่มพฤกษาฯลุยเก็บหุ้นเพิ่ม 7.43 ล้านหุ้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น พร้อม Synergy ธุรกิจ 

กลุ่มพฤกษาฯลุยเก็บหุ้น NAM เพิ่มอีก 7.43 ล้านหุ้น บิ๊กบอส “วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ”ยันไม่ส่งผลกระทบโครงสร้างการบริหารและแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่จะช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้กับ NAM และกลุ่มพฤกษาฯ ที่เตรียมพร้อม Synergy ธุรกิจร่วมกัน หนุนผลงานโตก้าวกระโดดในอนาคต ตามแผน

ในวันที่ 27 พ.ค.67 ที่ผ่านมา มีรายการซื้อขายหุ้น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NAM) ได้รับทราบว่าเป็นการดำเนินการโดย บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ISH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)  ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 ของ NAM เข้าซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 7,430,000 หุ้น จาก UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH ผู้ถือหุ้นอันดับที่ 7

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เปิดเผยว่าบริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ISH) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) และถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยการเก็บซื้อหุ้นเพิ่มเป็น 7.43 ล้านหุ้น ส่งผลให้สัดส่วนถือครองหุ้นของ ISH เพิ่มขึ้นนั้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การที่กลุ่มพฤกษาฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ NAM เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของกลุ่มพันธมิตร บนพื้นฐานความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและผลิตเครื่องมือแพทย์ของบริษัทฯที่เน้นการเติบโตและขยายธุรกิจด้านการแพทย์ระยะยาว  ที่ปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแผน Synergy ร่วมกันในอนาคต สนับสนุนผลการดำเนินงานของ NAM และกลุ่มพฤกษาฯเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องเทรนด์ธุรกิจสุขภาพที่กำลังมาแรง

“ยืนยันว่าโครงสร้างการบริหารงาน และนโยบายของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างได จากการเข้าถือหุ้นของกลุ่มพฤกษาฯ ในครั้งนี้ แต่จะยิ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ NAM และกลุ่มพฤกษาฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายวิโรจน์ กล่าว

ขณะที่ในปี 2567 บริษัทฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการเข้ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งผลให้งานดูแลความปลอดภัยในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ ขยายฐานรายได้กลุ่มงานบริการจากการร่วมมือกับพันธมิตร มองหาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยายการขายในต่างประเทศ และขยายกลุ่มตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานในการกระจายสินค้า อีกทั้งมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Healthcare รวมถึงมุ่งเน้นงานนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม B2C ประกอบกับขยายโรงงานเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ทำให้เชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม บริษัท ไอแนป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Somnics, Inc. ประเทศไต้หวัน โดยมีสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น 80:20 ตามลำดับ เพื่อประกอบกิจการผลิตและขายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ลดอาการการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจเพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

- Advertisement -