(เรียงจากซ้ายไปขวา) คุณพรรณศิริ อมาตยกุล Head of Data Modernization, คุณสุรชัย คุ้มอิทธิ Senior Sales Director, คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร Chief Executive Officer, คุณธนกร ชาลี Chief Operation Officer, คุณธนพงษ์ วุฒิขจรเวทย์ Data Service Director

MFEC ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดหน่วยธุรกิจใหม่ “DataWise” รุกตลาด DATA & AI แบบครบวงจร ชูจุดแข็งทีมผู้เชี่ยวชาญใหญ่สุดในไทย

กลุ่มบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC Group ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจร และองค์กรที่มีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสายงาน DATA & AI ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 400 คน เดินหน้าเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Analytics  Solutions และ บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จํากัด (Data Cafe) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Predictive AI และ Generative  AI จัดตั้ง Business Unit ใหม่ภายใต้ชื่อ DataWise” เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของตลาด DATA & AI และส่งมอบบริการโซลูชันครบวงจร End-to-End Solution for Data & AI” สำหรับธุรกิจที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อยกระดับและต่อยอดมูลค่าธุรกิจในหลากหลายรูปแบบและนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

ในยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูง Data และ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยหลายๆ องค์กรเริ่มนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นจุดเด่นในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงหลักการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในธุรกิจเพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูลและเพื่อป้องกันการทำให้ข้อมูลรั่วไหลก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การยิ่งมีข้อมูลมาก มีความปลอดภัยสูง และมีคุณภาพจึงเสมือนมีสินทรัพย์มูลค่ามหาศาล องค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ ขั้นตอนของธุรกิจ ดังนั้นการนำ Data มาผสานกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ของ AI เพื่อวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงถือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีขั้นกว่าที่สามารถเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรับมือทุกการแข่งขัน

คุณพรรณศิริ อมาตยกุล Head of Data Modernization กลุ่มบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้กำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจ DATA & AI กล่าวว่า “MFEC Group เล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้ศักยภาพของทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน DATA & AI ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีและดูแลลูกค้าบริษัทชั้นนำมากกว่า 300 บริษัทในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา การร่วมมือระหว่าง MFEC, BAC และ Data Cafe ในการสร้างทีม DataWise ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้าน DATA & AI ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนาระบบ ไปจนถึงการอบรม ถือเป็นการผสานจุดแข็งของแต่ละองค์กรในการร่วมกันออกแบบบริการโซลูชันและสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจได้ครบทุกมิติ เรามุ่งเน้นส่งมอบผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจเหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้า ผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนข้อมูล (Data-Driven Organization) และสามารถจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย AI อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น”

โดยทีม DataWise จะให้บริการโซลูชันครบวงจร “End-to-End Solution for Data & AI” ที่ครอบคลุมทุกระบบที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ให้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับทุกองค์กรธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  • Enterprise Data-Platform Solutions: โซลูชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุม โดยจัดการข้อมูลตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อประสานบุคลากร กระบวนการ และการทำงานร่วมกันทางเทคโนโลยี นอกจากนั้น โซลูชันนี้ยังสามารถช่วยกำหนดกรอบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานและการติดตามวัดผล รวมถึงช่วยในการตั้งค่าแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform) การเพิ่มประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษา
  • Cloud Data-Platform Solutions: เสนอแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud ที่มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสูง โดยใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการบูรณาการข้อมูลที่หลากหลายจากทั่วทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังนำเอานโยบายการกำกับดูแลข้อมูลมาใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานในการใช้ข้อมูลของตนในโลกดิจิทัลปัจจุบัน
  • Data Analytics Solutions: โซลูชันที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมููล โดยเริ่มจากการกำหนดหัวข้อ แปลงข้อมูลให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจให้ตรงตามความต้องการลูกค้า การให้คำปรึกษาจากผูู้เชี่ยวชาญและการบริการระดับมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังมีการสร้างแบบจำลองข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อรับรองกรณีการใช้งานทางธุรกิจ และยังเปิดใช้งานความสามารถในการวิเคราะห์แบบ Self-Service ที่มีการออกแบบและใช้การรายงานเชิงลึก ด้วย Dashboard รวมถึงมีการ ทำ Data Visualization ที่มีประสิทธิภาพ
  • Value-Driven AI Solutions: โซลูชัน AI ที่ออกแบบปรับแต่งมาเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหม่ๆ มาสู่สังคม โดยจะมีการทำ Task Automation ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะของลูกค้า
  • Enablement & Data-Driven Culture Transformation: การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งทักษะพื้นฐานและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยการจัดฝึกอบรมโปรแกรมและจัดเวิร์คช็อปที่ปรับแต่งเฉพาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
  • Customer Success & Support: การให้บริการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าในด้านเทคนิคเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการในการบริการ และสนับสนุนส่วนบุคคลและบริการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด โดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากลูกค้าในระยะยาว และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

การร่วมมือระหว่าง MFEC, Data cafe และ BAC จะเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาและการสร้างสรรค์ ในด้านการจัดการข้อมูลในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกๆ ภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และยังช่วยลูกค้าแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและนำเสนอรายงานให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของบริษัทในการ “เป็นพลังขับเคลื่อนในการทำให้ ชีวิตดิจิตอลของคุณดีขึ้น

เกี่ยวกับ MFEC

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (MFEC) ผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ครบวงจรที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงความต้องการ และพัฒนา ฝึกอบรม และให้บริการหลังการขายสำหรับไอทีโซลูชัน บริการที่เกี่ยวเนื่องกับฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ของระบบ การปรับเปลี่ยนและขยายซอฟต์แวร์แพ็คเกจ ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

เอ็มเฟค (MFEC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีความเชี่ยวชาญในด้านบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ ขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศแอปพลิเคชันทางธุรกิจและบริหารองค์กร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชันจากประสบการณ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

- Advertisement -