นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ผู้ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ถึงอายุ 10 ปี ด้วยอัตราผลตอบแทน 3.08% ถึง 4.06% ต่อปี จำนวนรวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดจองซื้อ 31 พฤษภาคม และ 4 – 5 มิถุนายนนี้

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อัตราส่วนลด 3.08% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 3 ปี 9 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 5 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.62% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะทำการเปิดจองซื้อในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4 – 5 มิถุนายน 2567

ล่าสุดมียอดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างล้นหลาม เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้กว่า 5 เท่า จากมูลค่าเสนอขายที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท บริษัทจึงได้พิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท

“ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของบริษัทและให้การตอบรับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 140 ปี ทาง BJC ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทุกท่านให้สมกับความไว้วางใจที่เราได้รับ” นางฐาปณี กล่าวสรุป

 

- Advertisement -