FTI จัดสัมมนา Water Store Road Show พัฒนาศักยภาพตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ดำเนินธุรกิจการผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครบวงจร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา Water Store Road Show โดยบริษัทฯ ได้จัดร่วมกับ Water Store สาขาเชียงราย สาขาน่าน สาขาเชียงใหม่ การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และสินค้าใหม่ ของทางบริษัทฯ รวมถึงระบบกรองน้ำ ถังกรอง ปั๊มน้ำ CNP

- Advertisement -