NCP ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเอนก อึ้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCP ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า และให้บริการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ผ่านช่องทางการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ความสวยงาม และสินค้าเวชสำอาง นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานที่มุ่งดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

- Advertisement -