บี.กริม เทคโนโลยี ร่วมกับ Rutronik จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

บี.กริม เทคโนโลยี ร่วมกับ Rutronik จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มุ่งสนับสนุนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในงาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN

บี.กริม เทคโนโลยี ผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อการประหยัดพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ร่วมกับ Rutronik ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และที่ปรึกษาด้านชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของยุโรป จัดงาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN ซึ่งงานนี้นับเป็นครั้งที่ 3 และถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย

งาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว งานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมยานยนต์และระบบไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จ ให้กับผู้ที่มีความสนใจจากหลากหลายธุรกิจ เช่น ผู้บริหารธุรกิจยานยนต์และพลังงาน รวมถึงผู้ประกอบการอาคารเชิงพาณิชย์ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ตลอดการสัมมนา เหล่าวิทยากรได้เจาะลึกถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ สถานะปัจจุบันของเครือข่ายไฟฟ้าและความท้าทายในอาเซียน อุตสาหกรรมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ การชาร์จไฟฟ้าแบบ Bidirectional Charging รูปแบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการชาร์จไฟฟ้า โอกาสและความท้าทายในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และแนวคิดในการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการคมนาคมที่ยั่งยืนในอาเซียน ซึ่งข้อมูลและปัจจัยรายล้อมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงตลาดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์โอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงโซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EV Charging Solutions) ของ บี.กริม เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่วางแนวคิดการออกแบบ การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ กระบวนการจัดซื้อที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการ การติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอาคารเชิงพาณิชย์ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทางเลือกในการใช้พลังงานสะอาดจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และความยืดหยุ่นในรูปแบบการลงทุนที่สอดรับกับเงื่อนไขของแต่ละธุรกิจ

นายอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า บี.กริม เทคโนโลยี ยินดีอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรกับ Rutronik เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดย บี.กริม เทคโนโลยี ตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและความต้องการการชาร์จไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามกัน ด้วยการนำเสนอโซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EV Charging Solutions) ที่โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสถานีได้ตามความต้องการและงบประมาณของผู้ประกอบการอาคารเชิงพาณิชย์ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโซลูชันดังกล่าวมีการนำระบบปฏิบัติการมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประมวลผลการชาร์จและทำธุรกรรมได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวและยังช่วยลดต้นทุนในการควบคุมและจัดการโดยมนุษย์อีกด้วย

นอกจากนี้ โซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร จาก บี.กริม เทคโนโลยี ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยทางเลือกในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมเข้ากับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยให้เจ้าของโครงการลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากโรงผลิต  ลดต้นทุน ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการการใช้พลังงานในสถานีชาร์จ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมาย Net Zero Emissions อีกด้วย

- Advertisement -