บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Strategist Comment : Positive (+) for Chicken Sector : ญี่ปุ่นร่วมกับสหรัฐ Ban นำเข้าสัตว์ปีกจากออสเตรเลีย ประเมินบวกต่อกลุ่มส่งออกไก่ โดยเฉพาะ  GFPT 

〽️Fact  :  กระทรวงเกษตร ประมง (DAFF)ของออสเตรเลียได้ยืนยันกับสำนักข่าว ABC ว่าได้ญี่ปุ่น (นำเข้าสัตว์ปีกราว 4%ของตลาดโลกหรือราว 1.43 Billions $ ในปี 2022) เริ่มการระงับนำเข้าสัตว์ปีกชั่วคราวกับออสเตรเลีย จากความกังวลไข้หวัดนก   ตามหลังสหรัฐ (นำเข้าราว 1.34%ของตลาดโลก) ที่ประกาศระงับนำเข้าออสเตรเลียในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว 

Source : https://www.abc.net.au/news/rural/2024-05-29/japan-joins-us-in-victorian-poultry-import-ban-bird-flu-outbreak/103907032

💡Analysis  :  KSS ประเมินมีโอกาสที่ยุโรป(นำเข้าสัตว์ปีกราว 32%ของตลาดโลก) อาจจะแบนการนำเข้าสัตว์ปีกจากออสเตรเลียตามหลัง 2 ประเทศ มองเป็นโอกาสและบวกต่อไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสัตว์ปีกอันดับ 6 ของโลก หรือราว 3.35%ของตลาดโลก  (โดยในช่วง 4M2024 ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นอันดับ 1 ราว 44%ของตลาดส่งออกรวม รองลงมาคือ อังกฤษราว 19% ฯลฯ )

▪️Strategy  :  ประเมินเป็นบวกต่อหุ้นส่งออกไก่ไทย อาทิ GFPT, TFG, CPF, BTG  แต่บวกหลักๆคือ GFPT(TP@15.1 ) Top pick กลุ่มเกษตร  ได้ประโยชน์มากสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม  เนื่องจากธุรกิจเน้นส่งออกสัตว์ปีก และมีสัดส่วนการส่งออกสัตว์ปีกหลักไปญี่ปุ่นราว 26%ของตลาดส่งออกรวม  และยุโรปราว 38% อื่น อาทิ มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ โดยรวมประเมินแนวโน้มกำไ 2Q-3Q24F ดีต่อเนื่อง จากการส่งออกไก่ดีขึ้น ต้นทุนอาหารสัตว์ลด และเข้าสู่ High season ในช่วง 3Q24F  ยังแนะนำซื้อ 

- Advertisement -