บล.ฟิลลิป:

Phillip News Comment

Subaru ประกาศเตรียมยุติการผลิตรถยนต์ในไทย พร้อมเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด 30 ธ.ค. 67 นี้

โดยโรงงาน TCSAT ตั้งเป้าการผลิต 6,000 คันต่อปี และมีกำลังผลิตสูงสุด 100,000 คันต่อปี แต่ปี 2023 Subaru ไทยขายได้เพียง 1,682 คัน  และ ม.ค.-เม.ย. 67 ขายได้เพียง 344 คัน ทำให้ตลอดทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี 2011 ไม่สามารถมียอดขายถึง 6,000 คันต่อปีแม้แต่ปีเดียว แม้ว่าทางบริษัทจะยังทำตลาดในไทย แต่จากนี้จะเป็นเพียงรถยนต์นำเข้าเท่านั้น (CBU) ที่มา: AutolifeThailand (29 พ.ค.67)

🎯Strategist Comment:

ทางฝ่ายมองส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบรนด์ไม่แข็งแกร่งในตลาดเมืองไทย แต่อีกส่วนนึงเป็นผลจากนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อรถยนต์ EV จากจีน ซึ่งดึงกำลังซื้อผู้บริโภคให้ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลที่รัฐสนับสนุน และเนื่องจาก Subaru จับตลาดลูกค้าค่อนข้างเฉพาะทาง ดังนั้น การจากไปของโรงงาน Subaru ที่จะเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งได้เป็นตัวสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ดีพอ ผลลูกโซ่นี้ได้กระทบต่อภาคแรงงานไทย และกระทบต่อกำลังซื้อผู้บริโภค และภาพดังกล่าวสะท้อนว่า ต่อจากนี้ จะยังมีความเสี่ยงที่บริษัทรถที่ไม่ได้แข็งแกร่งทางการเงินอาจล้มหายจากไปได้อีกในอนาคต และแม้ทางบริษัทจะระบุว่ายังเหลือรถยนต์นำเข้าที่ทำตลาดในไทย แต่รุ่นที่เหลือไม่ได้เป็นรุ่นสร้างรายได้เหมือนรุ่นที่ยุติการผลิต เนื่องจากมีราคาที่แพง และจับตลาดเฉพาะกลุ่ม ทำให้ทางฝ่ายมองโอกาสอยู่รอดในประเทศไทยในระยะยาวเป็นเรื่องที่ท้าทายของ Subaru

ทางฝ่ายมองเป็นปัจจัยลบกดดันต่อกลุ่มหุ้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซ้ำเติมปัญหายอดขายรถยนต์ไทยปีนี้ที่ลดลงหนักอยู่แล้ว และเป็นแรงกดดันต่อกลุ่มจับจ่ายใช้สอยระยะสั้น

- Advertisement -