DEXON มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน:แชร์แนวทาง ESG ในงาน "BLCP Supplier’s Day 2024"

ดร.มัลลิกาแก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน ) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมและการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เข้าร่วมในกิจกรรม” BLCPSupplier’s Day 2024 ” ที่จัดขึ้นโดย บริษัทบีแอลซีพีเพาเวอร์ จำกัด (BLCP) และได้รับเชิญมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ“ Uncovering ESG driven practices in supply chainmanagement” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ภายในงานนี้มีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมมากกว่า 40 บริษัท โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำงานในช่วงซ่อมบำรุงที่ผ่านและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคู่ค้าบริษัทบีแอลซีพีนำไปสู่การสร้างแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์อันยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

ดร.มัลลิกากล่าวว่า “ DEXONให้ความสำคัญกับ ESG เพราะเราเชื่อว่า ESG เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และธุรกิจที่ดีต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเราจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะร่วมสร้างอนาคตที่สดใส และยั่งยืนกับ BLCP และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน”

- Advertisement -