บี.กริม เพาเวอร์ เข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนของสหรัฐอเมริกาด้วยการเข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Malacha Hydropower Plant

บี.กริม เพาเวอร์ เข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนของสหรัฐอเมริกาด้วยการเข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Malacha Hydropower Plant

บริษัท BGP Holding (US) LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บี.กริม. เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Malacha Hydropower Plant ขนาด 30 เมกะวัตต์ ในทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย จาก Brookfield Renewable U.S. และบริษัทในเครือ การลงทุนนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนระดับโลก

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน โดยเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) และนโยบายสนับสนุนต่างๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาด้านนวัตกรรมในภาคพลังงานหมุนเวียน

บริษัท BGP Holding (US) LLC มุ่งมั่นในการสร้างโรงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ(dispatchable) ด้วยพลังงานสะอาด และมีเสถียรภาพ โดยใช้กลยุทธ์นวัตกรรมในการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม การกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่พร้อมกับพลังงานน้ำ โดยโครงการ Malacha Hydropower Plant ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำ Pit ช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สามารถจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ (non-dispatchable) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ความเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการ Malacha Hydropower Plant จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่สำคัญนี้ด้วยการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ

บริษัท BGP Holding (US) LLC มีแผนขยายระยะยาวในเชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในตลาดพลังงานในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา การเข้าซื้อกิจการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ GreenLeap ของ บี.กริม. เพาเวอร์ ที่มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี บี.กริม. เพาเวอร์ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการบรรลุพันธกิจในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

“นี่เป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ บี.กริม เพาเวอร์  ในการเข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาที่กำลังเติบโต” ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี.กริม. เพาเวอร์ กล่าว “จุดแข็งของเราอยู่ที่ความสามารถในการหาสินทรัพย์ที่ดีและมีศักยภาพ และสามารถดำเนินการเข้าซื้อกิจการได้ในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนในตลาดพลังงานในสหรัฐอเมริกา ด้วยฐานรายได้ที่มั่นคงถือเป็นรากฐานสำหรับการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคตของเราในสหรัฐอเมริกา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยยังคงดำเนินการตามประเพณีที่ยาวนานของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชน พร้อมกับการดำเนินการรวมไปถึงการขยายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Malacha Hydropower Plant นี้”

- Advertisement -