บล.ฟิลลิป:

นายกฯ เปิดงาน AWS Summit in Bangkok ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Cloud ในไทย โดย Amazon ยืนยันแผนสร้าง Data Center ในไทย มุลค่า 1.9 แสนลบ. ภายในปี 2037

Phillip News Comment:
  • นายกฯ เปิดงาน AWS Summit in Bangkok ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Cloud ในไทยโดย Amazon ยืนยันแผนสร้าง Data Center ในไทย มุลค่า 1.9 แสนลบ. ภายในปี 2037 และในปีที่ผ่านมา (2566) ได้ลงทุนไทยแล้วกว่า 1.16 หมื่นลบ. ที่มา: ไทยรัฐ (30 พ.ค. 67)
  • Strategist Comment:
    • ทางฝ่ายมองเป็นข่าวเชิงบวกระยะสั้นอ่อน ๆ ต่อกลุ่มนิคมฯ เนื่องจากการประกาศของ AWS ว่าจะลงทุนไทย 1.9 แสนลบ. มีตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 แล้ว อย่างไรก็ตาม การมีข่าวซ้ำในครั้งนี้ เป็นส่วนช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าเม็ดเงินลงทุนมีแนวโน้มจะมาลงทุนในไทยตามที่ได้แจ้งไป และแม้ทาง AWS มีความชัดเจนในเม็ดเงินลงทุนในไทย แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพระยะยาวบริษัท Magnet อื่นอย่าง เช่น Microsoft ยังไม่มีความชัดเจนในเม็ดเงินลงทุนในไทย ซึ่งแตกต่างจากที่ประกาศจำนวนเงินลงทุนในมาเลเซียกว่า 8 หมื่นลบ. จึงทำให้ทางฝ่ายยังมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการพยายามเป็นฮับด้าน Data Center ของไทย
- Advertisement -