นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร -นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPCH

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ปิดจ๊อบ! หุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6เดือน ดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ขายหมดเกลี้ยง สะท้อนนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ฟากบิ๊กบอส “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ระบุ พร้อมเดินหน้ารุกขยายโครงการโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศตามแผน หนุนผลงานเติบโตอย่างยั่งยืน

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH)  เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50%ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้  กำหนดไถ่ถอน ปี 2568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และเปิดขายระหว่างวันที่ 28-30พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดีและขายหมดเกลี้ยง ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และมองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคต

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ประมาณ 700 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ประมาณ 300 ล้านบาท

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน TPCH มาโดยตลอด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นางกนกทิพย์กล่าว

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า ปัจจุบัน TPCH มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.4 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและพลังงานขยะ และบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายมีกำลังการผลิตรวม 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าในประเทศ 150 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานชีวมวล 80 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานขยะ 70 เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในต่างประเทศ 350เมกะวัตต์

สำหรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานขยะ ประมาณ 4 โครงการ ภายใต้บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด และ TPCH ถือหุ้นในสัดส่วน 50%  ประกอบด้วย  SP4-SP7 เป็นโครงการรูปแบบ VSPP (Very Small Power Producer)  ล่าสุด โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ หนองสาหร่าย (SPNS) มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะสามารถ SCOD ภายในวันที่ 29ธันวาคม 2569  ทั้งนี้  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ นากลาง (SPNK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ คาดว่า จะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ได้ในเร็วๆ นี้

ขณะเดียวกัน การลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนในต่างประเทศ โดยเริ่มที่ สปป.ลาว บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท แม่โขง พาวเวอร์ จํากัด (MKP) ในสัดส่วน 40% ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว และ MKP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 100 เมกะวัตต์ กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างและได้เริ่มงานด้านโครงสร้างและรั้วกั้นโซนติดตั้งสถานีไฟฟ้า (Substation) และมีการเซ็นสัญญางานวิศวกรรม งานจัดซื้อ และงานก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction (EPC Contract)) กับผู้รับเหมาจากประเทศจีน ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 2/2567 รวมทั้ง มีแผนที่จะส่งไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปจำหน่ายในประเทศเวียดนามอีกหนึ่งโครงการ

ในส่วนของการลงทุนในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต โดยตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 180-200 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานลม ประมาณ 50-100 เมกะวัตต์

- Advertisement -