“QTC” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA ให้กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,100 คน โดยมี นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร (ลำดับที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัทในการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าในครั้งนี้ ซึ่งมีนางนิสา บรรจงการ (ลำดับ ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่บนที่ราบของภูเขา มีลักษณะการวางผังอาคารเรียงยาวตามแนวภูเขา ต้องลากสายไฟฟ้าเป็นระยะทางยาว จึงทำให้ประสบปัญหาไฟฟ้าตกบ่อย ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายครั้ง และมีผลกระทบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

- Advertisement -