“บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท หรือ ADVICE” หลังเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจบริการ/พาณิชย์ ตัวแรกของปีมังกร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา  ตอกย้ำ!!ความโดดเด่นด้านแผนธุรกิจและเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าไอทีแบบครบวงจร ด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างมั่นคง

ล่าสุด รับข่าวดีปีมังกรทอง อย่างต่อเนื่อง ADVICE ติดกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก ด้วยการคัดเลือกจาก 920 บริษัท กองทุน และทรัสต์เพื่อการลงทุน ซึ่งทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง จำนวนกว่า 17,037 จุด โดยสถาบันไทยพัฒน์ ได้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG100 พิจารณาข้อมูลการดำเนินงานสะท้อนปัจจัยด้าน ESG ตามที่บริษัทเปิดเผยสาธารณะและผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ตามหลักการ CORE Framework เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

- Advertisement -