บล.ฟินันเซีย ไซรัส:

MAGURO GROUP (MAGURO TB)

ร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่

  • MAGURO ประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบ Premium – Mass เน้นลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและบริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่เน้นการทำ R&D พัฒนาเมนูและสร้างแบรนด์
  • สิ้น มี.ค. 24 มี 3 แบรนด์ 26 สาขา ยังมีโอกาสขยายสาขาและสร้างแบรนด์ใหม่ได้อีกมาก
  • คาดกำไรสุทธิปี 2024 +50% y-y และคาด 3 ปีโตเฉลี่ย 29.8% ราคาเป้าหมาย 24 บาท

MAGURO ร้านอาหารระดับ Premium – Mass

บริษัทดำเนินธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium – Mass สไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลี ปัจจุบันมี 3 แบรนด์ MAGURO, SSAMTHING Together และ Hitori Shabu สิ้น 1Q24 มีทั้งหมด 26 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง และเป็นรูปแบบ ALa Carte ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตของรายได้สูงถึง 65% CAGR มาจากทั้ง SSSG ที่พื้นตัวหลังโควิด และการขยายสาขาใหม่ ขณะที่มีอัตรากำไรขันต้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 41.6% ในปี 2021 เป็น 45.2% ในปี 2023 หนุนให้กำไรสุทธิปี 2023 เติบโตแข็งแกร่ง +132% y-y

จุดแข็งคือ ทีมผู้บริหาร และการให้ความสำคัญกับ R&D

กรรมการผู้บริหารร่วมก่อตั้งบริษัทจำนวน 4 ท่านคือ คนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำเสนอคุณภาพรสชาติอาหารแปลกใหม่ ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำของลูกค้าได้เร็ว แม้จะเลือกทำเลที่ตั้งสาขาในโซนนอกเมือง หรือเลือก Community Mall ที่มีจำนวน traffic ต่ำกว่าห้างในเมืองขนาดใหญ่ เราชอบการทำ R&D ของบริษัทที่นอกจากพัฒนาเมนูใหม่ ๆแล้วยังมีการสร้างแบรนด์ใหม่ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื่อสูง ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชอบความแปลกใหม่ ชอบค้นหาและรีวิวร้านอาหารที่อร่อย คุณภาพดี และบริการน่าประทับใจ เรามองเป็นการโตแบบกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพิงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง รวมถึงมีการนำเสนอประเภทอาหารแตกต่างกัน ช่วยลดผลกระทบจาก Cannibalization

คาดกำไร 3 ปีข้างหน้าจะโตเฉลี่ย 29.8% CAGR ถือเป็นหุ้นในกลุ่ม Growth stock

บริษัทมีแผนขยายสาขาใหม่ในปี 2024 ราว 11 สาขา และเราคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีการเปิดสาขาใหม่ไม่น้อยกว่า 10 สาขาต่อปี ด้วยศักยภาพของบริษัท และจำนวนสาขาปัจจุบันยังน้อย ไม่เพียงแต่การขยายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ยังมีโอกาสขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดได้อีกในอนาคต ทั้งนี้เราคาดกำไรสุทธิปี 2024 จะเติบโตราว 50% y-y และคาดกำไรสุทธิ 3 ปีข้างหน้าจะโตเฉลี่ย 29.8% CAGR ด้วยสมมติฐาน SSSG ราว 3% ต่อปี และคาดจะขยาย Hitori Shabu มากขึ้น ซึ่งเป็นแบรนด์ที่อัตรากำไรสูง รวมถึงคาดจะมีการเปิดแบรนด์ใหม่ตามกลยุทธ์ของผู้บริหาร

ประเมินราคาเป้าหมายปี 2024 เท่ากับ 24 บาท

เราประเมินมูลค่าเหมาะสม MAGURO ปี 2024 เท่ากับ 24 บาท อิงวิธี DCF โดยนำ FCFF มาคิดลดด้วย WACC 7.9%, Beta 1.0, Risk Premium 8.5% และ Terminal Growth 2% ทั้งนี้ที่ราคาเป้าหมายดังกล่าว Implied 2024E PE ที่ 28 เท่า ซึ่งต่ำกว่า PE เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังของกลุ่มร้านอาหารที่ 38x (ไม่รวมปี 2020-21 ที่มีโควิด) และสามารถ Implied เป็น PEG เพียง 0.94 เท่า เราจึงมองเป็น Valuation ที่เหมาะสมกับ MAGURO

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

https://www.fnsyrus.com/uploads/research/20240604MAGUROGROUP(MAGUROTB)-ร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่;TPTHB24.00-IPOreport.pdf

 

 

 

- Advertisement -