SAWAD ประสบผลสำเร็จ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ลูกค้าในเครือ แก้มูลหนี้สินเชื่อทุกประเภท บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรม

SAWAD ประสบผลสำเร็จ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ลูกค้าในเครือ แก้มูลหนี้สินเชื่อทุกประเภท บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรม

SAWAD เผยความสำเร็จในงาน ‘มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา’ ที่ร่วมมือกับกรมบังคับคดี สามารถหาทางออกร่วมกันแก้ปัญหาลูกหนี้ได้สำเร็จ ตอกย้ำแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าในเครืออย่างเป็นธรรม พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง

ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า จากความร่วมมือกับกรมบังคับคดี ในการจัดงาน ‘มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา’เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการจัดงานอย่างดีเยี่ยม โดยมีลูกหนี้ของบริษัทในเครือศรีสวัสดิ์ที่มีมูลหนี้ในสินเชื่อทุกประเภท เข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ด้วยความเป็นธรรม และสำเร็จตามความมุ่งหวัง นับเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ในเครือให้สามารถจบหนี้ และแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังในระยะยาวได้

“การไกล่เกลี่ยหนี้ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม โดยเราได้ร่วมมือกับกรมบังคับคดีหน่วยงานสำคัญในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยหนี้ให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัท ลูกค้า รวมถึงระบบการเงินของประเทศ ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังที่ภาครัฐกำลังผลักดันการแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังในกลุ่มเปราะบาง ศรีสวัสดิ์จึงได้จัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาครั้งนี้” ธิดา กล่าว

สำหรับการจัดงาน ‘มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา’ เป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวังในการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกค้าในเครือได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาแนวทางดังกล่าวในการจัดงานครั้งต่อไป เพื่อเร่งแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังที่เป็นปัญหาระยะยาวในระบบการเงินของประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทในเครือศรีสวัสดิ์ หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาหาทางออกร่วมกันเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระ สามารถสอบถามได้ทาง โทร. 1652

- Advertisement -