PRM ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ EXIM BANK ขับเคลื่อน Blue Economy เสริมศักยภาพกองเรือพาณิชยนาวีไทย

PRM ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ EXIM BANK ขับเคลื่อน Blue Economy เสริมศักยภาพกองเรือพาณิชยนาวีไทย

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสุรพล มีเสถียร (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือEXIM BANK รวมมูลค่า 343 ล้านบาท พื่อเสริมประสิทธิภาพ และสนับสนุนการซ่อมบำรุงกองเรือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 ลำ รวมถึงการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment System ซึ่งเป็นระบบปรับคุณภาพน้ำท้องเรือก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉา ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความสมดุลและความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลตามแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ช่วยยกระดับการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชยนาวีไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล พร้อมเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พริมา มารีน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และมีเป้าหมายพร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutrality และ Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม ณ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -