บ.ย่อย PCC รับรางวัล “องค์กรสุขภาพเพื่อสร้างชาติ” ระดับ 5A

บริษัทในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC เข้ารับรางวัล นำโดย บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทย่อย บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์ เนชั่น แนล จำกัด โดยได้รับรองการเป็น “องค์กรสุขภาพเพื่อการสร้างชาติ” ระดับ 5A ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” (Wellness Coporate Nation -Building) รุ่นที่ 3 และนอกจากนี้ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ยังได้รับโล่รางวัลพิเศษในด้านที่โดดเด่นคือ Wellness Work Process Award” 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของพนักงานในภาคธุรกิจโดยองค์รวม บูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกอย่างครบทุกมิติ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ (Wellness) ไม่เพียงแต่สุขภาพส่วนตัว แต่รวมถึงสุขภาพขององค์กร เพราะองค์กรต้องใช้คนในการขับเคลื่อนเพื่อความสำเร็จ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างสุขภาพในองค์กรคือหัวใจสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สถาบันการสร้างชาติ

#PCC #PRECISE

- Advertisement -