นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG

IIG รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1 /2567 ส่งสัญญาณฟื้นตัว ทำรายได้ต่อไตรมาส New-High เป็นผลจากฐานลูกค้าประจำแข็งแกร่ง และเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ เชื่อมั่นรายได้ปี 67 แตะ 1,400 ล้านบาทตามเป้า

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2567โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักจากรายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และ รายได้จาก การให้บริการจัดหาบุคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศ

สำหรับรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ของบริษัทฯ ในไตรมานี้ ยังคงแข็งแกร่งและเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายได้ประจำ 188 ล้านบาท คิดเป็น 67.1% ของรายได้รวม ซึ่งรายได้ประจำของบริษัทฯ มาจากการให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์ (Software Subscription) จาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ  ซอฟต์แวร์ Salesforce  จากธุรกิจด้านบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และ ซอฟต์แวร์ Oracle Cloud ERP จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และจากสัญญาการให้บริการดูแลระบบรายปี (Managed Service) รวมทั้งรายได้จากการบริการจัดหาบุคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศ (IT Outsourcing)

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจัดการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นของการให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์(Software Subscription) สูงขึ้นเป็น 16 % และกำไรขั้นต้นของการให้บริการ (Implementation and Outsourcing Service) เติบโตขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

“สำหรับในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ที่ 1,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 40% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 949 ล้านบาท โดยเป้า 1,400 ล้านบาทนี้มีสัญญาการให้บริการที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ที่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2567 มากกว่า 700 ล้านบาท นายสมชายกล่าว”

- Advertisement -