BKGI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้การแพทย์จีโนมิกส์

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI), นายสุจี เชา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท บีจีไอ เฮลท์ (ฮ่องกง) จำกัด และนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิจัยร่วมกัน ในการใช้การแพทย์จีโนมิกส์ เรื่อง BGI clinical whole exome, การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (NIPT) และการคัดกรองพันธุกรรมธาลัสซีเมียในประเทศไทย ซึ่งการตรวจโดยใช้การแพทย์จีโนมิกส์หรือการแพทย์แม่นยำ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยได้มากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ ที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมวงการแพทย์จีโนมิกส์ ให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -