บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย):

กลุ่มค้าปลีก (สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าฟุ่มเฟือย) ใครคือ Top picks สำหรับ 2H24

  • เราคาดว่าผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอาหารส่วนใหญ่จะมี SSSG เป็นบวก ตรงข้ามกับผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่น่าจะมี SSSG ติดลบเป็นส่วนใหญ่ในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2024 เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังกับการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอ่อนตัว เราจึงเชื่อว่าผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอาหารส่วนใหญ่จะมีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เป็นบวก ในขณะที่ผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่น่าจะมี SSSG ติดลบ โดย Lotus’s น่าจะมี SSSG สูงที่สุดในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2024 ที่ +5% จากการจัดโปรโมชั่นเชิงรุกและการเน้นจำหน่ายสินค้าอาหารที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงกว่า ส่วน BigC อาจเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าอาหารเพียงรายเดียวที่มี SSSG ติดลบในกลุ่มที่เราทำการศึกษาเพราะถูก Lotus’s แย่งลูกค้า
  • ผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้า Home improvement ยังคงเป็น laggard ของกลุ่มเพราะผู้ประกอบการทุกรายที่เราทำการศึกษาน่าจะมี SSSG ติดลบในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2024 เนื่องจากอุปสงค์ของบ้านใหม่และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยยังอ่อนตัว
  • เรามองว่าผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอาหารจะยังคงมี SSSG สูงกว่าผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าฟุ่ มเฟือยใน 2H24 เนื่องจากราคาเนื้อหมูคาดจะฟื้นตัว (+12% yoy ใน 2H24 vs. -19.7% yoy ใน 5M24) โดยเราประมาณการว่าราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นจะช่วยให้ SSSG ของ Makro, Lotus’s และ BigC เพิ่มขึ้น 0.7-1.2% pts ใน 2H24
  • CPALL ยังเป็น Top pick ของเราเพราะบริษัทน่าจะมีกำไรสุทธิเติบโตสูงกว่าคู่แข่ง
- Advertisement -