นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง ORN เตรียมขายหุ้นกู้มีประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 7.25 % ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองซื้อ 17-19 มิ.ย.นี้

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง หรือ ORN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า เสนอขายวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 และออกตราสารวันที่ 20 มิถุนายน 2567 รองรับการขยายโครงการใหม่ เสริมศักยภาพการเติบโต มั่นใจฐานะการเงินแข็งแกร่ง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุน

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ORN เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง ที่มีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างดี ได้รับการตอบรับด้วยดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ มายาวนานกว่า 18 ปี อีกทั้ง มีแผนขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง รวมถึงแผนการขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์สู่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายของยอดขายไว้ไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนมาลงทุนในโครงการ แนวสูง Arise เจริญเมือง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยหุ้นกู้ “ORN” จะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2567 และออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“ บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน มีความพร้อมในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยสร้างรายได้ประจำให้เพิ่มมากขึ้น เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 มี D/E ต่ำมาก ที่ 0.7 เท่า และ มี IBD/E RATIO ที่ 0.48 เท่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง และการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า ที่มีศักยภาพ โดยมูลค่าของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยราคาประเมินที่ดินหลักประกัน ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 มูลค่า 452.55 ล้านบาท เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่แสวงหารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ” นายปรีดิกร กล่าว

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง ORN เตรียมขายหุ้นกู้มีประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 7.25 % ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองซื้อ 17-19 มิ.ย.นี้
- Advertisement -