นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF

ECF เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ 15% หลังออเดอร์แน่นทั้งในและตปท. เตรียมแจกวอร์แรนต์ ECF-W5 ให้ผถห.เดิม 2:1 ราคาใช้สิทธิ 0.55 บาท/หุ้น

ECF เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ 15% จากเดิมที่คาดโต 10-12% หลังคำสั่งซื้อไหลเข้าต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ รับดีมานด์เฟอร์นิเจอร์พุ่ง เตรียมแจกฟรี “ECF-W5” จำนวน 479.75 ล้านหุ้น อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม 1 วอแรนต์ อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.55 บาท นำเงินเสริมแกร่ง เติมสภาพคล่อง ซื้อเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มั่นใจชำระคืนหุ้นกู้ ได้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แน่นอน ล่าสุดตั้ง “สมพร จิตเป็นธม” ผู้คร่ำหวอดงานบริหารองค์กร-สถาบันการเงิน ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหาร เสริมทัพธุรกิจ

นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า รายได้ปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากก่อนหน้านี้ที่คาดเติบโต 10-12% โดยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนจากรายได้ไตรมาส 1/67 ที่ทำได้ 386.45 ล้านบาท หรือเติบโต 21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ปัจจุบันสัดส่วนการจำหน่ายสินค้ามาจากในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40%

ทั้งนี้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศอยู่ในทิศทางการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มกลับมา เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดในกลุ่ม อินเดีย, ฟิลิปปินส์ ต่างมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเติบโตดี รวมถึงมีการเจรจาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมด้วย ขณะเดียวกันบริษัทดำเนินกลยุทธ์ลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับอัตรากำไร โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ไตรมาส 2/67 ถึง ไตรมาส 3/67 นี้เป็นต้นไป

สำหรับแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/67 บริษัทมุ่งเน้นขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศยังคงมีสัญญาณการเติบโตที่ดี ปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจภาคบริการ, ภาคท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในส่วนบริษัทร่วมทุน อีซีเอฟ ดีไซน์กับพันธมิตรจีน เพื่อประโยชน์ใช้ไทย เป็น Furniture Hub ในการผลิตและเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลกขณะนี้เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ระหว่างขยายยอดขายให้เติบโตเพิ่มขึ้น

ขณะที่ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 479.75 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECF-W5) โดยจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นฟรีใน อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 0.55 บาท อัตราส่วนการแปลงสภาพคือ 1 : 1 โดยกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ 19 ก.ค.นี้ ซึ่งผู้ถือ ECF-W5 จะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ ECF ครั้งแรก วันที่ 30 พ.ย.67 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค.68 และ ครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ก.ค.68

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออก ECF-W5 หากมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครบตามจำนวนคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 264 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่อง ชำระคืนหนี้สถาบันการเงินหรือหุ้นกู้ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน และใช้ลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับแนวโน้มยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้น มติเพิ่มทุน ออก ECF-W5 ดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 11 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้านหุ้นกู้ ECF246A มูลค่า 409.50 ล้านบาท หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ด้วยคะแนนเสียงเกือบ 80% จากเดิม 9 มิ.ย.67 เป็น 9 มิ.ย.68 และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน คิดเป็นมูลค่า 20.48 ล้านบาท กำหนดชำระ 9 มิ.ย.67 ส่วนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืน 9 มิ.ย.68 ซึ่งได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยจ่ายเป็น 7.40% ต่อปี จากเดิม 7.15% ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป โดยบริษัทมั่นใจว่ามีสภาพคล่องและเงินสดเพียงพอเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตามกำหนดแน่นอน

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง คุณสมพร จิตเป็นธม เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานในองค์กรและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยมาแล้วหลายแห่ง อาทิ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถช่วยผลักดันและวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จำนวน 3 ราย จะประกอบด้วย นายสมพร จิตเป็นธม ประธานกรรมการบริหาร, นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร และ นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

- Advertisement -