บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH ดำเนินธุรกิจในนามกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมร่วมงาน Opportunity Day ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.15-15.00 น. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2567 รวมถึงแนวโน้มผลการดำเนินการในช่วงที่เหลือของปี พร้อมตอบคำถามนักลงทุน และ นักวิเคราะห์

โดย นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท และ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล

นักลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจสามารถรับฟัง live หรือ สามารถรับฟังย้อนหลัง ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/setoppday และ YouTube ช่อง SET Thailand หรือ ติดตามได้ที่ลิ้งค์ https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/en/vdo/7885

โดยกลุ่มผู้บริหาร มั่นใจศักยภาพการเติบโตของ VIH จากงบการเงินไตรมาส 1/2567 ที่ผ่านมาที่กำไรมีอัตราการเติบโตกว่า 80% ประกอบกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 เกินกว่าสิทธิเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ มีการเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปต่อยอดเพื่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ ขนาด 200 เตียง ในพื้นที่กว่า 19 ไร่ และ มีพื้นที่
ใช้สอยกว่า 36,000 ตารางเมตร สำหรับการรักษาระดับตติยภูมิ ซึ่งสามารถรักษาได้ทั้งโรคทั่วไป และ โรคที่มีความซับซ้อนสูง เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและผ่าตัดปิดรูรั่วของผนังหัวใจแบบแผลเล็ก เป็นต้น พร้อมคุณภาพ
การให้บริการระดับพรีเมียม เพื่อรองรับการรักษากลุ่มลูกค้าระดับกลางบนขึ้นไป ซึ่งคาดว่าจะเป็น New S Curve ของกลุ่มโรงพยาบาล

- Advertisement -