UAC จับมือ Prof. Yasuaki Maeda จาก OMU ศึกษาพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

UAC จับมือ Prof. Yasuaki Maeda จาก OMU ศึกษาพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC”  ร่วมกับ Prof. Yasuaki Maeda จาก Osaka Metropolitan University (OMU) ร่วมทำวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันพืช ด้วยกระบวนการ Transesterification แบบ Co-Solvent ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง SAF ถือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการบิน โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC”

 

- Advertisement -