บล.กรุงศรีฯ:

KSS Research Update : ANAN (Reduce; TP = 0.75)

– เย็นวานนี้มีการแจ้งยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 ชุด มูลค่ารวม 11.3 พันลบ. 

– การแจ้งยกเลิกครั้งนี้ตีความได้ว่า จะสามารถชำระคืน Bond ในวันที่ 14 กค. นี้ มูลค่า 3,231 ลบ. ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยแหล่งเงินที่ชำระคืนส่วนใหญ่มาจาก net cash จากการขาย service apartment ทั้ง 5 แห่ง ออกไป ซึ่งกระแสเงินสดเข้าได้ทันก่อน 14 กค. นี้

– หลังจากหมด overhang ประเด็นนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามต่อคือ “ความคืบหน้าของ Ashton Asoke” เพราะจะมีผลต่อฐานะการเงิน และความสามารถในการ rollover bond ชุดถัดไปตอน มค. 2025 อีกราว 3.0 พันลบ. 

– คง Reduce ที่ TP = 0.75 บาท โดยมองปี 2024F ยังเป็นการประคองตัวให้ผ่านปัญหาด้านสภาพคล่อง

- Advertisement -