บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย):  

ประเมินผลเบื้องต้นต่อแผน Gas plan 2024 ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ ผลกระทบต่อ PTT PTTGC PTTEP ?

  • Gas Plan 2024 ของสนพ. ปรับลดประมาณการความต้องการก๊าซในประเทศ 0.2% ต่อปีในปี 2024-27 เพราะ PDP 2024 ลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซฯ
  • เราเชื่อว่า PTT และ PTTGC มีความเสี่ยงในการดำเนินงานสูงเนื่องจากอุปทานก๊าซในประเทศจะลดลง ขณะที่อุปทานใหม่จาก OCA ยังไม่แน่นอน
  • นอกจากนี้ การที่ปริมาณก๊าซในประเทศลดลงยังส่งผลให้วัตถุดิบอีเทนที่ใช้ป้อน Gas Cracker ของ PTTGC ลดลงเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ Gas Cracker มีอัตราการใช้กำลังการผลิตต่ำยกเว้นว่าบริษัทจะใช้วัตถุดิบโพรเพน/แนฟทาเพิ่มมากขึ้น แต่วิธีนี้จะกระทบ EBITDA margin
  • ส่วนในกรณีของ PTTEP เราเชื่อว่าถึงแม้ปริมาณสำรองก๊าซในประเทศจะลดลง แต่บริษัทยังสามารถจัดหาก๊าซเพิ่มจากต่างประเทศผ่านการซื้อกิจการ
  • ดังนั้น เราจึงยังแนะนำ Neutral กลุ่มพลังงาน
- Advertisement -