บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Strategist Comment: SETUPDATE จากกรณี ตลท. ยืนยันกำหนดการใช้มาตรการ Uptick Rule มีผล 1 ก.ค. เรามองหุ้นที่มีโอกาสกลับตัวได้เร็ว คือ กลุ่มที่ถูก Short และยังไม่ปิดสถานะสูง ขณะที่ยัง Underperform / มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

Strategy : เชิงกลยุทธ์ความชัดเจนมาตรการ Uptick ดังกล่าว มีโอกาสช่วยให้หุ้นในกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสกลับตัวได้เร็ว โดยจากการประเมินทีมกลยุทธ์ เรารวบรวมได้ทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้

• กลุ่มที่ถูก Short และยังไม่ปิดสถานะ/หุ้นชำระแล้วสูงเกิน 1% + ยัง Underperform SET (YTD -8.6%) ได้แก่ HANA (ถูก Short Sales และยังไม่ปิดสถานะ/หุ้นชำระแล้ว 2.86%, YTD -15.5%) IVL (1.92%, -27.3%) KCE (1.63%, -21.8%) BTS (1.49%, -36.6%) AP (1.37%, -25.7%)  GPSC (1.22, -18%) CBG (1.22, -19%) PTTGC (1.06%, -20.8%) BCH (1.03%, -17%)

• กลุ่มที่ถูก Short และยังไม่ปิดสถานะ/หุ้นชำระแล้วสูงเกิน 1% + พื้นฐานยังแข็งแกร่ง ได้แก่ TOP (ถูก Short Sales และยังไม่ปิดสถานะ/หุ้นชำระแล้ว 2.21%) BEM (1.84%) MTC (1.37%) OSP (1.05%) AOT (1.0%)

- Advertisement -