ผู้ถือหุ้น TIDLOR มีแต่ข่าวดี!! ทั้งที่ประชุม EGM อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ 100% และยังเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับเงินทุนจาก ADB ล่าสุด!! TIDLOR ยังได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50 / SET50FF

แหม! ช่วงนี้ผู้ถือหุ้น TIDLOR มีข่าวดีกันแบบรัวๆ หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (e-EGM) ครั้งที่ 1/2567 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการด้วยคะแนนเสียงสูงถึง 100% สื่อถึงความมั่นใจในทิศทางสร้างการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังอนุมัติแผนการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ไปยังบริษัทที่จะถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้ง AREEGATOR และheygoody ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกด้วย ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างฯ หลักทรัพย์ของ TIDLOR ยังคงสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามปกติ

และไม่นานมานี้ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) ยังเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อสังคม จาก ADB ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ หรือราว 5.5 พันล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่ดำเนินกิจการโดยสตรี และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย

ขณะที่ข่าวดีๆ ยังมีมาไม่หยุด….. ล่าสุด!! หุ้น TIDLOR ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50/SET50FF ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567) แสดงถึงการได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของหุ้นTIDLOR ซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและจุดเด่นด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดของ TIDLOR รวมถึงขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่www.tidlorinvestor.com

- Advertisement -