UAC DAY ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับพนักงานและชุมชนตามแนวคิด ESG ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (UAC GROUP) จัดกิจกรรม UAC DAY  เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทครบ 29 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม TOWN HALL กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ทำบุญโรงทาน กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอกงไกลลาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรม CSR “นวดผ่อนคลายสบายยามบ่าย” ให้กับพนักงาน UAC สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ จากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

- Advertisement -