ITC ตอกย้ำศักยภาพหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ผู้นำการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกด้วยฝีมือคนไทย ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 รอบครึ่งปีหลังของปี 2567

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไอ-เทล มีความภาคภูมิใจที่หุ้น ITC ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งนับว่าเป็นก้าวของความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีนโยบายด้านการเงินที่มีความเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าการได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของไอ-เทลที่พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างคุณค่าต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระยะยาว”

การจัดอันดับของกลุ่มดัชนี SET50 สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market Capitalization ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องสูงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งด้านมูลค่าการซื้อขายและปริมาณหุ้นซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ 50 อันดับแรกที่ผ่านการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Performance Benchmark) หรือใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่างๆ โดยหุ้น ITC ถือเป็นบริษัทใหม่รายเดียวจากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 สำหรับรอบครึ่งปีหลังของปี 2567 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

 

- Advertisement -