‘เจ้าสัว’ หรือ ‘CHAO’ ประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเติบโตสู่ระดับ Global ส่งแบรนด์ ‘เจ้าสัว’ และ ‘โฮลซัม’ บุกตลาดโลก ชูจุดเด่น Better-for-You Snack เดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

‘บมจ. เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี’ (“บริษัทฯ” หรือ “CHAO”) ประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเติบโตสู่ระดับ Global ส่งแบรนด์ ‘เจ้าสัว’ และ ‘โฮลซัม’ บุกตลาดโลก ภายใต้แนวคิด ‘Bring Local to Global’ ชูจุดเด่นขนมขบเคี้ยวรสชาติอร่อย คุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ (Better-for-You Snack) เร่งขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ใหม่ รับศักยภาพตลาดขนมขบเคี้ยวเติบโต ควบคู่การขยายฐานลูกค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 เติบโตแข็งแกร่งทำกำไรพุ่ง 43.4% จากไตรมาส 1/2566 เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHAO หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ “เจ้าสัว” และแบรนด์ “โฮลซัม (Wholesome)” เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 66 ปี เจ้าสัวมุ่งมั่นสร้างสรรค์อาหารอร่อย ที่เชื่อถือได้ในเรื่องคุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความใส่ใจต่อโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะ ‘นำสูตรลับความอร่อยตำรับเจ้าสัวสู่คุณ’ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น Everyday Consumption ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้ในทุกโอกาส รวมทั้งเป็นขนมขบเคี้ยวทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภค (Better-for-You Snack) กลุ่มบริษัทฯ วางเป้าหมายสร้างการเติบโตสู่ตลาดระดับโลกในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ‘เจ้าสัว’ และ ‘โฮลซัม (Wholesome)’ ไปสู่ Global Brand ภายใต้แนวคิด ‘Bring Local to Global’ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ จากการเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวไทยรูปแบบใหม่ (Modern Thai Snack) ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีแบรนด์เจ้าสัวที่แข็งแกร่งและได้รับความนิยมสูงมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เจ้าสัวเติบโตในตลาดระดับโลก

“การนำเจ้าสัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน เพื่อรองรับศักยภาพการเติบโตไปสู่ตลาดระดับโลก โดยปัจจุบันเจ้าสัวส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 12 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับอย่างดี สะท้อนผ่านผลประกอบการในช่องทางการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2564 มีรายได้จากการส่งออก 216.6 ล้านบาท และในปี 2566 เติบโตสูงถึง 413.3 ล้านบาท เราวางแผนในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เจ้าสัวเติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้” นางสาวณภัทร กล่าว

นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHAO หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ “เจ้าสัว” และแบรนด์ “โฮลซัม (Wholesome)” เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 66 ปี เจ้าสัวมุ่งมั่นสร้างสรรค์อาหารอร่อย ที่เชื่อถือได้ในเรื่องคุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความใส่ใจต่อโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะ ‘นำสูตรลับความอร่อยตำรับเจ้าสัวสู่คุณ’ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น Everyday Consumption ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้ในทุกโอกาส รวมทั้งเป็นขนมขบเคี้ยวทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภค (Better-for-You Snack) กลุ่มบริษัทฯ วางเป้าหมายสร้างการเติบโตสู่ตลาดระดับโลกในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ‘เจ้าสัว’ และ ‘โฮลซัม (Wholesome)’ ไปสู่ Global Brand ภายใต้แนวคิด ‘Bring Local to Global’ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ จากการเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวไทยรูปแบบใหม่ (Modern Thai Snack) ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีแบรนด์เจ้าสัวที่แข็งแกร่งและได้รับความนิยมสูงมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เจ้าสัวเติบโตในตลาดระดับโลก

“การนำเจ้าสัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน เพื่อรองรับศักยภาพการเติบโตไปสู่ตลาดระดับโลก โดยปัจจุบันเจ้าสัวส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 12 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับอย่างดี สะท้อนผ่านผลประกอบการในช่องทางการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2564 มีรายได้จากการส่งออก 216.6 ล้านบาท และในปี 2566 เติบโตสูงถึง 413.3 ล้านบาท เราวางแผนในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เจ้าสัวเติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้” นางสาวณภัทร กล่าว

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การนำ ‘บมจ. เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี’ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับโลก ผ่านการก่อสร้างโรงงานโฮลซัมแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นโรงงานที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก การขยายกำลังการผลิต พัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation) และปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ล่าสุด CHAO ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 87,684,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 29.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคาเสนอขาย และวันจองซื้อ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

- Advertisement -