อานิสงส์ภาครัฐหนุน เร่งออกสินค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า เดินตามแผนชำระคืนเงินกู้หลังระดมทุน ฐานะทางการเงินดีขึ้น

WINMED เผยแนวโน้ม Q2/64 เติบโตต่อเนื่อง ปัจจัยหนุนจากภาครัฐและความจำเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูก เดินตามแผนหลังระดมทุน ชำระคืนเงินกู้ ฐานะทางการเงินดีขึ้น เร่งออกสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า B2B และ B2C สร้างการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทที่วางไว้

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้า และจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/64 คาดว่าจะเห็นการเติบโตที่ดีขึ้น เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกให้น้อยลง รวมถึงธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต และกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางโลหิต คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัว จากความคืบหน้าของการกระจายฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเดินตามแผนหลังระดมทุน ชำระคืนเงินกู้สถาบันทางการเงินกว่า 200 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (D/E Ratio) ลดลง และทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถรองรับการเติบโตและโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับการก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และดำเนินการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์ ส่วนห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เริ่มก่อสร้างไตรมาส 3/64 จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเองเพื่อส่งตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (HPV Self-collect)โดยอยู่ระหว่างเตรียมขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในช่วงไตรมาส 3/64 และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ขยายฐานลูกค้า B2B อาทิ กลุ่มโรงพยาบาล คลินิกแพทย์ ร้านขายยา รวมทั้งขยายฐานลูกค้า กลุ่ม B2C ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ควบคู่การตลาดออฟไลน์ (OMNI Channel) เพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ให้บริษัท เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

- Advertisement -