บล.ยูโอบีเคย์เฮียน :
RATCH
Maintained HOLD
TP: 51.00 บาท
เรามีมุมมองลบเล็กน้อยต่อ RATCH หลังจากที่ได้มีการประกาศเพิ่มทุนจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากจะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง 22% และ 21% จากประมาณการครั้งก่อนของเราเป็น 4.10 บาท/หุ้น และ 4.32 บาท/หุ้นในปี 2022 และ 2023 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม RATCH ยังคงให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.7% สำหรับปี 2021 และ 4.1% ในปี 2022 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาหุ้น big-cap

ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 51.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 45.00 บาท

- Advertisement -