บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :
ไม่ได้รับผลกระทบจากมติครม.
ครม.เมื่อ 22 มิ.ย.64 มีมติยกเลิกมติครม.เมื่อ 6 ก.พ.2516 เรื่องร้านค้าปลอดภาษี ที่อนุมัติให้ THAI เป็นผู้ดำเนินการร้านค้าปลอดภาษีที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

เรื่องนี้ไม่กระทบกับ AOT เพราะถีงแม้ THAI จะไม่ได้บริหารร้านค้าปลอดภาษีแต่ทางคิงพาวเวอร์ฯ ก็ยังได้บริหารพื้นที่อยู่ดี เพราะเป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการร้านค้าปลอดภาษีที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในการคัดเลือกเมื่อปี 62 โดยได้สิทธิบริหาร 10 ปี 6 เดือน ช่วง 1 ต.ค.65- 31 มี.ค.76

ผลประกอบการ 3Q64F (เม.ย.-มิ.ย.64) ยังอ่อนแอมาก เพราะได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดระลอกที่ 3 ซึ่งรุนแรงและยาวนานกว่าที่คาด

แต่…ระยะยาวยังไปได้ดีโดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ และ AOT เป็นผู้ประกอบการสนามบินรายเดียวของไทย

ยังคงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 73 บาท โดยประมาณการว่าปี 65F (สิ้นสุดก.ย.65) จะสามารถพลิกกับไปทำกำไรสุทธิได้ราว 1.0 หมื่นล้านบาท จากที่ขาดทุนสุทธิในปี 64F

- Advertisement -