บล.บัวหลวง : PSTC แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.80 บาท

รายงานวันนี้ :
PSTC
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

PSTC ดำเนินธุรกิจ Solution ด้านพลังงานที่ “ขาดไม่ได้” ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงาน Upstream กับกิจการที่เกี่ยวเนื่องไปจนถึงลูกค้าปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาการ (Development) จากนี้ไป ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่า การเริ่มต้นแนะนำซื้อ จะมี Upside ประมาณ 70% จากราคาเหมาะสมพื้นฐาน 4.80 บาท

Development# 1 ธุรกิจก๊าซ LPG ที่มาร์จิ้นต่ำเริ่มลดบทบาทลง และเปลี่ยนเป็นธุรกิจจำหน่าย LNG ที่มาร์จิ้นสูงกว่า 3 เท่า เข้ามาแทนที่ นอกจากมาร์จิ้นที่สุงแล้ว ตลาด LNG ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก เนื่องด้วย penetration rate ในปัจจุบันที่ยังน้อยกว่า 1% LNG เป็นพลังงานสะอาด ที่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเปลี่ยนมาทดแทนน้ำมันเตา ตาม Mega trend “De-carbonization” แถมช่วยอุตสาหกรรมประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงเมื่อ LNG ให้ค่าความร้อนที่สมบูรณ์กว่า

Development# 2 โครงการท่อส่งน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปิดดำเนินงานเชิงพานิชย์ซึ่งจะหนุนกำไรปีหน้าให้เติบโตอีกมากกว่า 57%

- Advertisement -