บล.กรุงศรี :
ผลกระทบจำกัด

การโอนทรัพย์สินแหล่งเอราวัณที่ปริมาณขายคิดเป็น 6%/12%/13% ของ PTTEP ในช่วงปี FY22-24F ล่าช้า เราคาดผลกระทบจากปัจจัยนี้จะมีไม่มาก เนื่องจาก PTTEP จะเร่งการผลิตจากแหล่งอาทิตย์และบงกช รวมถึงนำเข้า LNG เพื่อทดแทนปริมาณที่หายไป คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 160 บาทต่อหุ้น คาดกำไรปกติ 2Q แข็งแกร่ง

คาดแหล่งเอราวัณมีปริมาณขาย 6%/12%/13% ของบริษัทในปี FY22-24F
ข้อขัดแย้งระหว่าง Chevron และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ยังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็นต้นทุนรื้อถอนอุปกรณ์ ทำให้ PTTEP ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ชธ.ต้องการค่ารื้อถอน US$1.5b แต่ Chevron ต่อรองและยังไม่ระบุจำนวน สัมปทานเอรวัณจะหมดอายุในเม.ษ. 2022 สัญญาแบ่งปันผลผลิตใหม่ (Production Sharing Contract; PSC) บังคับให้ PTTEP ต้องผลิตขั้นต่ำ 800mmscfd ต่อวันจากแหล่งเอราวัณ 10 ปี PTTEP มีปริมาณขายจากแหล่งเอราวัณ 30k boed ใน 2022, 60k boed ใน 2023, และ 65k boed ใน 2024 เป็นต้นไป อ้างอิงการถือหุ้น 60% เท่า ปริมาณขาย 6%, 12%, and 13% ปี2023-24 PTTEP ไม่ถูกปรับจากความล่าช้า

แผนในการเพิ่มการผลิตจากแหล่งอาทิตย์และบงกชทดแทน
PTTEP มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตที่แหล่งอาทิตย์และบงกชทดแทนกำลังการผลิตจากแหล่งเอราวัณจะชดเชยได้ 80% ส่วนที่เหลือ 20% จะมาจากการนำเข้า LNG เราเชือว่าผลกระทบสุทธิต่อปริมาณขายในประเด็นนี้จะไม่มาก ปริมาณผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชคิดเป็น 40% ของการผลิตก๊าซของไทย และ 30% ของการผลิตไฟฟ้า หากรวมผลิตภัณฑ์น้ำมันและคอนเดนเสด 20k boed ทั้งสองแหล่งจะสร้างปริมาณขาย 30% ของ PTTEP

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 160บาทต่อหุ้น คาดกำไรปกติ 2Q แข็งแกร่ง
PTTEP จะจัดประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงประเด็นนี้ในต้นก.ค. ราคาเป้าหมายของเราเทียบเท่า 15.0x FY21F PE หรือพรีเมียม 20% จากค่าเฉลี่ย PE ช่วงปี FY18-19 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ US$69.4 และ US$63.5 ตามลำดับใกล้เคียงสมมติฐานของเรา US$68/bbl เราคาด PTTEP จะมีกำไรปกติใน 2Q แข็งแกร่งจาก guidance ปริมาณและราคาขายที่416k boed และ US$5.8/mmbtu ใน 2Q จาก383k boed และ US$5.6 ใน 1Q

- Advertisement -