บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :

การเติบโตที่ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุด
ผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยเทคโนโลยีไซเบอร์ครองส่วนแบ่งตลาดเป็น 1 ใน 3 และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20%
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์มีแนวโน้มโตเฉลี่ยกว่า 15%
คาดปี2564 กำไรฟื้นตัวและโตก้าวกระโดด +158%YoY สูงเป็นประวัติการณ์หลัง 2563 ได้รับผลจากโควิดและบันทึกค่าใช้จ่าย IPO
แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานปี2564 ที่20.24 บาทโดยใช้ PE ที่ 25 เท่า

เริ่มต้นวิเคราะห์ SECURE ด้วยคำแนะนำ ซื้อ แม้ผลประกอบการปี2563จะลดลงในช่วงโควิด19แต่สัญญาณการฟื้นตัวเริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา กำไรสุทธิใน 1Q64 เพิ่มขึ้นถึง +488%YoY และ +234%QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น +49%YoY และ +64.5%QoQ ซึ่งมาจากรายได้ส่วนของธุรกิจหลัก Network Securityและ Endpoint security ที่เพิ่มขึ้นมากและคิดเป็น 33.39% ของประมาณการกำไรปีนี้นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลงหนุนกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความเชี่ยวชาญในทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) และผลิตภัณฑ์ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management) รวมถึงการเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะช่วยหนุนความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

โอกาสในการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรมและของบริษัทยังมีมาก ข้อมูลจาก A.T. Kearney พบว่าประเทศไทยมีมูลค่าการใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีสัดส่วนเพียง 0.05% ของ GDP เทียบกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทั่วโลกในปี 2560 ที่มีสัดส่วน 0.13% ของ GDP และ Global Market Insights คาดว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2562 ถึงปี 2569 จะเติบโตจาก 1.5 แสนล้านเหรียญในปี 2562 เป็น 4แสนล้านเหรียญในปี 2569 เป็นการโต 15% ต่อปี และผลิตภัณฑ์ Network Security ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทจะโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คาดว่าจะเติบโต 18% ต่อปี

การประเมินมูลค่าหุ้น ราคาเป้าหมายพื้นฐานปี2564 เท่ากับ 20.24 บาท โดยอิงกับ P/E ปี 2564F ที่ 25 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและใกล้เคียงกับหุ้นที่มีธุรกิจใกล้เคียงและซื้อขายในต่างประเทศ และราคาพื้นฐานปี 2565ประเมินไว้ที่ 24.5 บาท

ความเสี่ยงหลัก 1.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของผลิตภัณฑ์(Vendor) 2.ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 3.ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 4.ความเสี่ยงพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน 5. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจซบเซา

- Advertisement -